Stadvid Qassa – Rustkammaråklagare

Stadvid Qassa av hus Agel tar plats i Konungens råd. Qassa är kända som en av Gästhems rikaste familjer, och när de inte vaskar århundradets alviska vin, så håller de brasorna i huset levande med fintobak från de hobiska slätterna.