Mäster Grande – Kunglig ståthållare

Mäster Grande av Hus Menos, ledare för Skrattande Maskens teater, tar plats i Kungarådet efter att ha hållit en föreställning speciellt för kungahusets motståndare. ”Det var så roligt att de avled,” berättar arrangörerna, och hoppas på att få hålla fler föreställningar i Gästhem inom en snar framtid.