437 Nitade – Livgardets Kapten

Organisationen Psi & Niterna, en grupp som psiar om framtiden och nitar brottslingar innan de kan begå brott, kommer till Gästhem. Deras nuvarande ledare, 437 Nitade, tar plats i Konungens råd, efter att ha erbjudit kungen privata psi-ssioner.