Adelshusens Agendor

exempel på

grund
värde
 allians
bonus
 Grund
egenskap
 Århundradets agenda sparat
fokus
nytt
fokus
bonus
 0  +6 List  Infiltrera: hus Argenti  20%  15%  10%
 2 Magi  petrifiera: hus Argenti styrka  42%  10%  20%
 1 Religion  divinera: Styrka  72%  10%
 0 Styrka  spionera: östra länken  30%
 2 Alignment  öka grundegenskap  47%
 0 Diplomati  starta allians starta allians
Drakriddarorden magi styrka
 00%  35%
 3  +4 Ekonomi  Multikalssa: styrka  60%
 1 Vetenskap  angrip östra länken  23%  30%

Alignment = Godhet, Neutralitet eller Ondska

Öka grundegenskap

dvs Expandera / Utvecklas.För varje lyckat slag i denna agenda ökar din grundegenskap med +1. Om samtliga värden i grundegenskapen (det finns 15 per grundegenskap) har tagits kan du inte öka din egenskap, utan måste angripa ett annat adelshus för att sno deras.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: öka grundegenskap

 

Angrip punkt på kartan.

Vill du ta en specifikt område på kartan behöver den vara inom räckhåll. Du kan nå lika långt som du har värde i din grundegenskap. Räkna från ditt eller dina allierades närmaste område.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: angrip Östra länken

 

Angrip Adelshus

När du sätter agendan att angripa ett annat adelshus. bestäm vilken grundegenskap hos fienden du vill anfalla, angriper du med samma grundegenskap har du chans att ta över poängen till dig själv annars kommer den bara att slås fri… Alla grundegenskaper kan anfalla varandra. Varje lyckat slag resulterar i en strid där anfallare och försvarares grundegenskaper ställs mot varandra (mer info om detta under rubriken strid). lyckas angriparen tappar försvararen 1 i sin grundegenskap, misslyckas anfallaren blir försvararen informerad om anfallet men tappar inget grundegenskapspoäng. Om du vill angripa ett annat adelshus expanderande grundegenskaper (kartbitar) behöver du vara inom räckhåll. Du kan passera genom lika många områden som du har grundegenskaps poäng i den angripande grundegenskapen. Du kan även utgå från allierades områden som angränsar till dina egna.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: angrip hus Argentis magi

 

Starta en allians/Lämna Allians

.
Med ett lyckat diplomatislag kan du skapa en allians mellan dig och en eller flera andra spelare, man kan inte skapa en allians med någon mot deras vilja. Skriv ner vad alliansen ska heta och vilka två grundegenskaper den ska beröra.

Om du vill lämna en allians utan negativa effekter gör man det med ett lyckat diplomatislag. OBS! Du kan alltid välja att självmant bryta med en allians men då måste du betala priset.

Läs mer om allianser under rubriken Allians ovanför.

ex. Grundegenskap: Diplomati  |  Agenda: starta allians Drakriddarorden magi styrka

ex. Grundegenskap: Diplomati  |  Agenda: Lämna allians Drakriddarorden

Försvara grundegenskap / kartbit.

Du kan välja att försvara en av dina egna eller någon annans grundegenskaper / kartbitar från angrepp. Då någon försöker anfalla den angivna grundegenskapen eller kartbiten kommer de istället att angripa din grundegenskap.

ex. Grundegenskap: LIst  |  Agenda: Försvara hus Argenti Styrka.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: Försvara östra Länken

 

Infiltrera adelshus

Ett lyckat list-slag kan ge dig information om vad ett adelshus har för agendor och grundegenskaper denna runda. grundegenskaperna pressenteras i lågt mellan och högt efter den här skalan. 1-3 definieras som lågt, 4-6 definieras som medel, 7-9 definieras som högt. med ett till lyckat listslag undkommer infiltratören utan att adelshuset märker något.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: Infiltrera hus Argenti

 

Divinera

Ett lyckat slag med guds nåd eller helvetets öga får du reda på allt om en en utvald grundegenskap. vilka har poängen. finns det lediga kvar.

ex. Grundegenskap: Religion  |  Agenda: divinera Styrka

 

Spionera

Ett lyckat styrkeslag ger dig information om en specifik kartbit. Vem som äger den, om någon interagerar med den det här århundradet och vilken grundegenskap den representerar.

ex. Grundegenskap: styrka |  Agenda: spionera på östra länken

Petrefiera

Ett lyckat magislag förstelnar (blockar) valfritt adelshus grundegenskapsagenda från dess att petrefieringen inträffar på tidslinjen fram tills nästa runda. Agendan “öka grundegenskap” kan dock aldrig petrifieras.

ex. Grundegenskap: Magi |  Agenda: petrifiera hus Argenti styrka

 

Aktivera ett Äventyr

För att kunna använda agendan aktivera Äventyr behöver du klara grundegenskapskraven (du kan använda dina allianser för detta), Äventyret definierar vilken grundegenskap du ska använda för att avancera. Obs det är inte alla äventyr som startas av en grundegenskap.

ex. Grundegenskap: List |  Agenda: Äventyr Förgifta soppan på gästhemsbalen

Multiklassa grundegenskap

Dina aktörer har en primär och en sekundär grundegenskap. När du använder agendan multiklassa väljer du en grundegenskap att öka. vid ett lyckat slag flyttar alla aktörer i agendans grundegenskap som har den utvalda grundegenskapen som sekundär grundegenskap till den utvalda grundegenskapen. mer om detta under rubriken Multiklassa.

ex. Grundegenskap: List  |  Agenda: Multikalssa grundegenskap: styrka

 

Aktivera effekt

Har du en grundegenskap vars effekt påverkar någon annan än dig själv måste du aktivera den med den grundegenskap effekten ligger under.

ex. Grundegenskap: Diplomati  |  Agenda: aktivera effekt Bluffa