437 Nitade – Livgardets Kapten

Organisationen Psi & Niterna, en grupp som psiar om framtiden och nitar brottslingar innan de kan begå brott, kommer till Gästhem. Deras nuvarande ledare, 437 Nitade, tar plats i Konungens råd, efter att ha erbjudit kungen privata psi-ssioner.

Inspiration från Rubriks gruvor

Reseledarna, en grupp resar från Rubriks gruvor, vill inspirera Gästhems invånare med det orchiska sättet att leva. ”Sluta med grönsaker och ät mer kött, och låt bli att dalta i finrummen,” uppmuntrar aktivisten Reslig Furio.

Mäster Grande – Kunglig ståthållare

Mäster Grande av Hus Menos, ledare för Skrattande Maskens teater, tar plats i Kungarådet efter att ha hållit en föreställning speciellt för kungahusets motståndare. ”Det var så roligt att de avled,” berättar arrangörerna, och hoppas på att få hålla fler föreställningar i Gästhem inom en snar framtid.

Teatern ”Den skrattande Masken” i Strandhugget

Hus Menos öppnar Den Skrattande Masken i Strandhugget under parollen ”Vi är en teater, definitivt inte ett lönnmördargille”. Folk gläds av att se andra bjudas upp på scen, ”det ser precis ut som att de dör på riktigt!”, utbrister förtjusta åskådare.

Ernestus Kuggenhjälm – Premiär minister

Premiär minister Ernestus Kuggenhjälm tar plats i Kungens råd. Familjen Kuggenhjelm är kända som uppfinnare, civilisationspredikare och ivriga rojalister. De står också bakom flera upptäcker inom området Arkano-Teknologi, läran om blandningen av magi och teknologi.

Skam i Urskogen

Skämsdyrkan växer fram i Urskogen, under ledning av oraklet Doldona DuMorte. Med mystiska krafter ser hon in i människors själar och fyller dem med skam över sina förtappade handlingar. Med religiös iver går de sedan ut i världen och blottlägger andras mörkaste hemligheter för allmänheten.

Killary Flintlås – Kunglig Skattdrivare

Killary Flintlås

Ledaren för Kullerdvärgarnas hird, Killary Flintlås av hus Eidolon, tar plats i Kungens råd. Hon får genast till ansvar att införa en ny efterlivsskatt för odöda medborgare samt ett momspålägg för illegal ekonomisk verksamhet i Gästhem.

Eidolon i Grytan

Kullerdvärgarnas hird

Dolon är Dvärgarnas moder. Hennes barn skapade de 8 dvärgklanerna de följer hennes lagar och mottar hennes beskydd. De som inte följer Dolon bli Eidolon (Ej-dolon).
Eidolon kallas också den 9e klanen eller De klanlösa. 

Kullerdvärgar eller kullarnas dvärgar (Hill dwarf) är dvärgar som blivit Eidolon genom att uppskattat sällskapet från andra individer, klaner och till och med andra raser och där med brytit gängse dvärg-normer. Deras nyfikenhet gör dem omtykta bland andra raser men ogillade av andra klaner. 

Kullerdvärgarna fick sitt namn då de söker sig mot kullarna i  jordskorpans övre skikt. 

 

Hirden är Eidolons hedersgarde. Dessa vältrimmade stridsmaskiner kan när der går i tät formation missta för stenarna i en kullerstensväg.