Bödelskyrkan

Gatloppet togs i besittning av hus Agel i samband med inträdet i Gasthem år 13. Här upprättades Bödelskyrkan, som fungerade som en stadig resurs för hus Agel fram tills dess att översteprästen Flam Bergé lönnmördats med Lumine Historia (det brinnande svärdet) på krykans altare år 425.

Flam Bergé