Skam i Urskogen

Skämsdyrkan växer fram i Urskogen, under ledning av oraklet Doldona DuMorte. Med mystiska krafter ser hon in i människors själar och fyller dem med skam över sina förtappade handlingar. Med religiös iver går de sedan ut i världen och blottlägger andras mörkaste hemligheter för allmänheten.