Inspiration från Rubriks gruvor

Reseledarna, en grupp resar från Rubriks gruvor, vill inspirera Gästhems invånare med det orchiska sättet att leva. ”Sluta med grönsaker och ät mer kött, och låt bli att dalta i finrummen,” uppmuntrar aktivisten Reslig Furio.