Druider vid Stencirkeln

Eremiter har börjat samla sig kring stencirkeln, där de utför ritualer under sol och månljus. De benämner sig själva som druider och svär trohet till det nyligen anlända hus Lövhår.