Category Archives: år 1 – 99

Tempelriddarnas kyrka

Länsvägen togs i beskydd av hus Agel efter att förläningen drabbats hårt av de korståg som drog fram där år 43. Över de gamla kyrkorna, som brändes ned, restes nya kyrkor som kom att bli hem åt de så kallade Tempelriddarna.

Tempelriddarnas kyrka

Riddare Lohengrin Menos

Dunlommarna togs i besittning av hus Menos under deras inträde till Gästhem år 47. Styrs av riddare Lohengrin, som med sina riddare håller folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Riddare Lohengrin Menos

Storviltsjägaren Hagen Menos

Björknästet togs i besittning av hus Menos i samband med deras inträde i Gästhem år 47. I stort består Björknästet av skogsmark, som kontrolleras av Hagen och de vilda skogsborna. Där håller de folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Hagens Favoritvapen: Ungträd.
Övrigt: Övertygad att fåglar spionerar på honom.

Hagen, Storviltsjägare i den tidiga eran

Stavarnas samlade manusktipt.

Stavarnas orden har en samlat manusktipt men svar på allmänna frågor. Ett ihopkok av Pedagogiska experiment urgivna ur en UR-artefakt. som bidra till ett bildat folk… att lära folk stava.

Brytpunkt Alfa, Aspekter av ljus och mörker

En UR-Manual över Ljus och Mörker / Godhet och Ondska. skriven av den ursprunliga Mechavinchi innan tiden startades.