Category Archives: Sumpen

Gnollerna

Sumpen togs över av hus Agel år 305 för gnollernas räkning under förutsättning att Sumpen fungerade som protektorat. Trots ganska stor initial misstänksamhet har samarbetet fungerat över förväntan för båda parter.

Gnollerna