Category Archives: Styrka

Riddare Lohengrin Menos

Dunlommarna togs i besittning av hus Menos under deras inträde till Gästhem år 47. Styrs av riddare Lohengrin, som med sina riddare håller folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Riddare Lohengrin Menos

Storviltsjägaren Hagen Menos

Björknästet togs i besittning av hus Menos i samband med deras inträde i Gästhem år 47. I stort består Björknästet av skogsmark, som kontrolleras av Hagen och de vilda skogsborna. Där håller de folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Hagens Favoritvapen: Ungträd.
Övrigt: Övertygad att fåglar spionerar på honom.

Hagen, Storviltsjägare i den tidiga eran