Category Archives: Menos

Frau Lichenstein

Även om det finns en viss tvekan om vad som fick griparna att lämna Fasans rede år 312, så finns det ingen tvekan om att där finns en ny huvudspelare. Fru Lichenstein, vampyrjägare och självutnämnd inkvisitor gör livet svårt för alla som rör sig i området.

Frau Lichenstein

Rackham Woo och dvärgarna

Skatboet anslöt sig till hus Menos i samband med deras inträde i staden år 47. Markerna har sedan tidigare kontrollerats av dvärgar, som sägs använda alla knep i boken för att hålla området säkert. Skalden Rackham Woo utsågs av hus Menos till att stå för de diplomatiska kontakterna i området.

Dvärgarna i Skatboet

Riddare Lohengrin Menos

Dunlommarna togs i besittning av hus Menos under deras inträde till Gästhem år 47. Styrs av riddare Lohengrin, som med sina riddare håller folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Riddare Lohengrin Menos

Storviltsjägaren Hagen Menos

Björknästet togs i besittning av hus Menos i samband med deras inträde i Gästhem år 47. I stort består Björknästet av skogsmark, som kontrolleras av Hagen och de vilda skogsborna. Där håller de folk säkra från de mystiska varelser som rör sig i skogen.

Hagens Favoritvapen: Ungträd.
Övrigt: Övertygad att fåglar spionerar på honom.

Hagen, Storviltsjägare i den tidiga eran