437 Nitade – Livgardets Kapten

Organisationen Psi & Niterna, en grupp som psiar om framtiden och nitar brottslingar innan de kan begå brott, kommer till Gästhem. Deras nuvarande ledare, 437 Nitade, tar plats i Konungens råd, efter att ha erbjudit kungen privata psi-ssioner.

Inspiration från Rubriks gruvor

Reseledarna, en grupp resar från Rubriks gruvor, vill inspirera Gästhems invånare med det orchiska sättet att leva. ”Sluta med grönsaker och ät mer kött, och låt bli att dalta i finrummen,” uppmuntrar aktivisten Reslig Furio.