Category Archives: Furio

Bruse Furio

Hus Furio störtade Bockbacka lågadel år 119 och staden Bockabro med tillhörande marker gavs av borgmästare Bruse till hus Furio i ett försök att Blidka Glorm, husets skattmas, som ansvarade för skövling och andra skatteintäkter. Bockbacka har sedan dess varit en samlingsplats för allsköns demilegala verksamheter.

Bockbacka by

Jättarnas kyrka

År 435 omvänds jättarnas kyrka till Gruumshkulten och hamnar under beskydd av hus Furio, som i sin tur tar in jättarna i sin armé.

Jättarnas kyrka