Killary Flintlås – Kunglig Skattdrivare

Killary Flintlås

Ledaren för Kullerdvärgarnas hird, Killary Flintlås av hus Eidolon, tar plats i Kungens råd. Hon får genast till ansvar att införa en ny efterlivsskatt för odöda medborgare samt ett momspålägg för illegal ekonomisk verksamhet i Gästhem.

Eidolon i Grytan

Kullerdvärgarnas hird

Dolon är Dvärgarnas moder. Hennes barn skapade de 8 dvärgklanerna de följer hennes lagar och mottar hennes beskydd. De som inte följer Dolon bli Eidolon (Ej-dolon).
Eidolon kallas också den 9e klanen eller De klanlösa. 

Kullerdvärgar eller kullarnas dvärgar (Hill dwarf) är dvärgar som blivit Eidolon genom att uppskattat sällskapet från andra individer, klaner och till och med andra raser och där med brytit gängse dvärg-normer. Deras nyfikenhet gör dem omtykta bland andra raser men ogillade av andra klaner. 

Kullerdvärgarna fick sitt namn då de söker sig mot kullarna i  jordskorpans övre skikt. 

 

Hirden är Eidolons hedersgarde. Dessa vältrimmade stridsmaskiner kan när der går i tät formation missta för stenarna i en kullerstensväg.