Agel

Hus Agel, blå sköld med ett bockhuvud Hus Agel har en stark övertygelse och backar sällan vid hot,
snarare känner de ett behov att stångas

Stadvid Qassa – Rustkammaråklagare

Stadvid Qassa av hus Agel tar plats i Konungens råd. Qassa är kända som en av Gästhems rikaste familjer, och när de inte vaskar århundradets alviska vin, så håller de brasorna i huset levande med fintobak från de hobiska slätterna.

Biskop över Gata och lopp

En ny biskop av hus Agel, tillika teologie doktor, har valts att alternera mellan bosättningarna i Gata och Lopp. Hans filosofiska svar går hem hos folket, som inte kan punktera en endaste av hans logiska slutledningar.