Category Archives: Agel

Cuthbert på tronen

År 408 deltar Villhelmina i en ritual och tillbaka kommer den förlorade guden Cuthbert, som tar över rollen som Gudarnas språkrör. I övrigt förblir styret oförändrat.

Cuthbert

Gasthems nya styre

Hus Agel får folkets stöd att axla stadens ledning under 324 – en roll som de delar mellan flera hus. Överbefälhavare blir Tokevig Jämmersköld Eidolon, Villhelmina DeRena Agel blir Gudarnas Språkrör, Ärkemagiker blir Fredens furste av Hus Lövhår, Spionmästare blir Agels nya överhuvud Guppy Stark.

Villhelmina DeRena Agel

Borgmästare Bruse (den stora bocken)

År 418 så infiltreras Bockbacka by av en grupp som kallar sig Obsidianerna, gruppen leds av tre bröder från familjen Bruse. Med en brinnande övertygelse stångar de sig genom Gruumshkultisternas tama troll innan de släpper in Hus Agels trupper på området för att göra slut på de orcher som inte lyckats fly. När hus Agel fäster sina fanor på stadsmuren finns ingen tvekan om vilka som besitter området. Som tack ges den stora brodern Bruse titeln som stadens Borgmästare.

Bockbacka by

Tagged

Bödelskyrkan

Gatloppet togs i besittning av hus Agel i samband med inträdet i Gasthem år 13. Här upprättades Bödelskyrkan, som fungerade som en stadig resurs för hus Agel fram tills dess att översteprästen Flam Bergé lönnmördats med Lumine Historia (det brinnande svärdet) på krykans altare år 425.

Flam Bergé

Jättarnas kyrka

Togs i besittning av hus Agel under år 232, då huset lyckades vända jättarna till tjänst i Pelorkulten. Jättarna användes därefter som stridsförband för huset.

Jättarnas kyrka

De tusen trogna

Östra länken hamnade under hus Agels beskydd under år 145 efter att ha varit hårt ansatt av mörkret från väst. Har sedan dess blivit en mycket lojal förläning där en stor andel varje generation frivilligt väljer att göra militärtjänst för hus Agel.

De tusen trogna